İnsan Allaha qulluq etmək üçün yaradıldı

Şirk qoşan bir cəmiyyət hansı vəziyyətə düşər?

Bəzi insanları bu batil dini yaşamağa sövq edən yanlış məntiqlər

İnsanlara tapınma dininin, "desinlər" və "deməsinlər" qanunları

Qurandan gözəl bir nümunə: hz. Məryəm xarakteri

Quranda Allah, hz. İsa (ə.s)-ın anası olan hz. Məryəmi yalnız Özünə yönələn bir qul kimi nümunə verir. Hz. Məryəm, dünyaya gəlmədən əvvəl anası tərəfindən yaxşı qul olması və bütün dünyəvi bağlardan qurtulmuş olması istəyi ilə Allaha nəzir edilir:

Bir zaman İmranın arvadı demişdi: “Ey Rəbbim! Mən bətnimdəkini hər cür bağlılıqdan xilas edilmiş qul olması üçün Sənə nəzir etdim. Məndən qəbul et! Həqiqətən, Sən Eşidənsən, Bilənsən”. (Ali İmran surəsi, 35)

İnsanlara tapınma dinindən xilas olmaq üçün düşünmək

Bütün sayt boyunca incəlikləri və nümunələriylə göstərdiyimiz insanlara tapınma dini, bu gün bir çox mənsubu, bir çox inananı olan batil bir dinə çevrilmişdir. İnsanların bir hissəsi, Allahın qüdrətini və axirətin yaxınlığını qavraya bilmədikləri üçün, bu batil dini və tətbiqlərini öz ağıllarınca çox məqbul qarşılayırlar. Halbuki bu əsassız din ...